Now showing items 1-7 of 7

 • Bezpečnost systému přepravy materiálů a nebezpečných látek 

  Klímová, Zdeňka
  Úkolem diplomové práce bylo zhodnotit současný stav bezpečnostního systému přepravy materiálů a nebezpečných látek. V teoretické části pohlížím na danou problematiku jako celek a snažím se nalézt všechna krizová místa. ...
 • Koncepční návrh nástavby přívěsu 

  Chalupa, Pavel
  Tato práce je koncepčním návrhem nástavby přívěsu, která je určena na přepravu sportovních potřeb, především jízdních kol, lyží a lodí. Obsahuje přehled současných možností přepravy zmíněných sportovních potřeb a koncepční ...
 • Konstrukční návrh dopravníku 

  Chmelík, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem dopravníku pro přepravu svařených nosníků s proměnlivými rozměry. V úvodu práce jsou sepsány některé dopravníky, které se běžně používají v praxi. Následuje analýza dostupných ...
 • Nájezdy pro přívěs pro přepravu stavebních strojů 

  Dvořáček, Michal
  Cílem mé diplomové práce na téma Nájezdy pro přívěs pro přepravu stavebních strojů je navrhnout funkční koncepci zadních dělených sklápěcích nájezdů pro přívěs na přepravu stavebních strojů s pásovým a kolovým podvozkem. ...
 • Studie importní logistiky v distribuční organizaci pro výrobním podniky 

  Veselý, Leoš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou obecného principu technologie nákladní dopravy jako dílčí služby poskytované logistickým centrem společnosti ČSAD Hodonín, a.s. V práci jsou nejprve uvedeny a popsány činnosti ...
 • Tvorba průběhu zakázky firmou se zaměřením na splnění dodacích termínů 

  Pěček, Jakub
  Předmětem mé bakalářské práce je analýza procesu zakázky ve společnosti Fosfa. V první části se zabýváme teoretickými východisky zabývajícími se charakteristikou výrobního podniku, procesem zakázky a logistikou. Druhá část ...
 • Zvyšování bezpečnosti účinnou prevencí a represí při silniční přepravě nebezpečných věcí 

  Heclová, Naděžda
  Tato diplomová práce se zabývá preventivními opatřeními při přepravě nebezpečných věcí a jejich dodržováním. Rovněž se zde zkoumá, jaký vliv mají školení a jaké má systém vzdělávání v oblasti ADR nedostatky. Dále je v práci ...