Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza možností úniku informací z optického přenosového systému 

  Šimon, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá strukturou optického přenosového systému. Zaměřuje se hlavně na přenosovou část systému. Popisuje jeho části a fungování používaných komponent. Dále se zabývá riziky úniku informací na různých ...
 • Ethernet pro metalické kabely 

  Víteček, Aleš
  Bakalářská práce „Ethernet pro metalické kabely“ se zabývá rozborem technologie Ethernet, nejvyužívanější technologie pro chod počítačových sítí. Konkrétně je zaměřena na chod po metalickém vedení. Cílem práce je popis ...
 • Modelování propojovacích struktur pro přenos signálů 

  Fabián, Martin
  V této práci je řešen problém týkající se integrity signálů a problémy, které způsobuje zvyšující se frekvence v obvodech a zařízeních. Je zde popsána analýza propojovacích modelů, které umožňují přenos signálů ve smíšených ...