Now showing items 1-20 of 29

 • Ekonomické srovnání přípravy výroby polotovaru 

  Jamborová, Klára
  Bakalářská práce je zaměřena na ekonomické srovnání klasické metody plošného tváření - stříhání a vybraných nekonvenčních metod dělení materiálu. Hlavním cílem práce je zjistit, která z vybraných metod dělení materiálu pro ...
 • Možnosti konstrukce střižných nástrojů 

  Glatter, Jiří
  Práce popisuje principy a metody klasického stříhání, přesného stříhání a vysekávání. Dále se práce zabývá konstrukčními možnostmi nástrojů jednotlivých metod. Práce obsahuje výhody a nevýhody těchto metod a konstrukčních ...
 • Návrh technologie výroby součásti "Řetězové kolo" 

  Haluška, Ladislav
  Cílem této diplomové práce je navržení vhodné technologie výroby pro součást řetězové kolo z materiálu 11 500, které je určeno pro malý lehký motocykl o objemu do 50 cm3 a je nyní ve stádiu prototypu. Práce je zaměřena ...
 • Návrh výroby brzdového kotouče vyráběného technologií stříhání 

  Kantor, Miroslav
  Cílem práce je návrh technologie výroby kotoučové brzdy. Součást je vyráběná s korozivzdorné oceli 17 023 (X30Cr13). Polotovarem je plech o tloušťce 6 mm. V rámci literární studie byly srovnané možné technologie výroby. S ...
 • Návrh výroby krytu senzoru vyráběného technologií přesného stříhání 

  Kosíř, Tomáš
  Projekt diplomové práce vypracovaný v rámci magisterského studia předkládá návrh výroby krytu senzoru vyráběného technologií přesného stříhání. Kryt senzoru je vyráběn ze svitku plechu o tloušťce 4 mm. Materiálem součásti ...
 • Stroje a nástroje pro přesné stříhání 

  Šindelka, Marek
  Tato práce obsahuje stručný přehled používaných strojů a nástrojů určených k přesnému stříhání. Přesné stříhání je technologie z oblasti plošného tváření, vhodná především pro sériovou výrobu, kterou lze vyrobit funkční ...
 • Stříhání jako dokončovací operace 

  Bednář, Martin
  Práce předkládá návrh technologie výroby výstřižku operací přistřihování. Součást je zhotovena z ocelového plechu jakosti 11 321. Na základě literární studie problematiky přistřihování a výpočtů bylo navrženo přistřihování ...
 • Stříhání součástí s vyšší přesností 

  Steiner, Jaromír
  Hlavním tématem práce je technologie přesného stříhání s nátlačnou hranou, která byla zvolena jako nejvhodnější řešení. Cílem je návrh a zhodnocení technologičnosti zvolené sou-části, návrh konstrukčního řešení nástroje a ...
 • Technologie plošného tváření v hromadné výrobě 

  Spurný, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2341 předkládá literární studii problematiky technologie stříhání plošného a objemového materiálu. Tato práce je zaměřena na obecné rozdělení a stručný popis jednotlivých ...
 • Technologie tváření tenkých plechů stříháním 

  Musil, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií tváření ocelových tenkých plechů stříháním pro rotační i nerotační součásti. První část je věnována obecnému pojednání o plošném tváření, především o stříhání a významu velikosti ...
 • Variantní řešení výroby brzdového kotouče motocyklu 

  Rozum, Josef
  Bakalářská práce předkládá variantní řešení hromadné výroby motocyklových brzdových kotoučů. Brzdové kotouče jsou součásti rotačního tvaru o velkém průměru a malé tloušťce zhotovené především z uhlíkové oceli. V práci jsou ...
 • Variantní řešení výroby jezdce 

  Chládek, Martin
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojní inženýrství předkládá návrh technologií použitelných při výrobě jezdce, který je součástí aretačního mechanismu vyráběného firmou TOKOZ a.s., a podává zhodnocení ...
 • Výroba aretační páky přesným stříháním 

  Mikyska, Josef
  MIKYSKA Josef: Výroba aretační páky přesným stříháním. Diplomový projekt zpracovává inovační technologii „ARETAČNÍ PÁKY“ technologií přesného stříhání. Součást je vyrobena z ocelového plechu ČSN 12 041.20 tloušťky 3 mm. ...
 • Výroba bočnice kladky technologií přesného stříhání 

  Robotka, Tomáš
  Diplomová práce vypracována v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie zpracovává technologii přesného stříhání. Zadaná součást je vyrobena z nerezového materiálu 17 240. Pro zadanou technologii byly ...
 • Výroba části univerzálního otvíráku technologií přesného stříhání 

  Kučera, Radek
  Cílem práce je návrh technologie výroby části univerzálního otvíráku s inovovaným designem. Součást je vyráběna z korozivzdorné oceli 17 240 (X5CrNi18-10). Polotovarem je plech o tloušťce 2 mm. V rámci literární studie ...
 • Výroba části zámku automobilu přesným stříháním 

  Augste, Jakub
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie (N2307-00) předkládá návrh technologie výroby zámkové čelisti. Zámková čelist slouží jako člen uzamykacího systému bočních dveří automobilu ...
 • Výroba dílu slunolamu 

  Obořil, Filip
  Práce se zabývá návrhem výrobní technologie pro zhotovení boční krytky slunolamu. Součást bude vyrobena z hliníku ČSN 42 4004 o tloušťce 2 mm. Výrobní série činí 100 000 kusů za rok. Byla provedena analýza různých výrobních ...
 • Výroba dílu zpětné klapky 

  Růžička, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá inovací výroby součásti disku zpětné klapky používané u čerpací techniky. Jedná se o součást zhotovenou z plechu o tloušťce 3 mm s jakostí materiálu dle ČSN 11 320. Stávající výroba pomocí ...
 • Výroba držáku válce technologií přesného stříhání 

  Piterka, Miloslav
  Práce se zabývá návrhem výroby držáku válce, vyrobeného z korozivzdorné oceli 17 240. Výrobek má tloušťku 6 mm a stanovená série činí 200 000 ks za rok. Po analýze výrobních technologií byla pro výrobu součásti zvolena ...
 • Výroba ocelové lamely spojky 

  Haluška, Ladislav
  Cílem této bakalářské práce je navržení nové technologie výroby ocelové lamely spojky do motocyklu metodou přesného stříhání s nátlačnou hranou. Součástí práce je také porovnání stávající a navržené technologie včetně ...