Now showing items 1-6 of 6

 • Číslicové hodiny a teploměr s maticovým displejem 

  Kerndl, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem číslicových hodin s teploměrem, řízených radiovým signálem DCF77 a teplotním čidlem SMT160. Jako zobrazovací jednotka je použit modul maticového displeje o velikosti 8x32. Výstupem této práce ...
 • Číslicové hodiny s povrchově montovaným maticovým displejem 

  Filka, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem číslicových hodin řízených DCF77 signálem vysílaným z německého Mainflingenu, jejichž úkolem je použití jako stolní hodiny. K zobrazování je použit maticový LED displej velikosti ...
 • Historické hodiny s digitrony řízené signálem DCF 77 

  Rollinek, Jakub
  Tato bakalářská práce obsahuje teoretický rozbor vlastností a příjmu signálu DCF77. Dále je proveden návrh obvodů přijímače, zobrazovací a ovládací jednotky. Zařízení je schopno zobrazovat přesný čas a datum a to i při ...
 • Přenos přesného času a stabilní frekvence optickou sítí 

  Kratochvíl, Petr
  Přenos přesného času a stabilní frekvence pomocí satelitní technologie začíná pomalu narážet na své limity, což logicky vede k hledání náhrady, která umožní další zvyšování přesnosti. Jako velmi dobrou náhradu se v tomto ...
 • Přenos přesného času a stabilní frekvence optickou sítí 

  Girt, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem problematiky přesného času a stabilní frekvence. V práci je rozebráno, co čas a frekvence je, jejich vlastnosti a způsoby přesného generování. Dále jsou zde uvedeny různé ...
 • Souběh fotonických služeb v optickém vlákně 

  Látal, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na společný přenos vybraných fotonických služeb jedním jednovidovým optickým vláknem. V práci je rozebrána problematika společného přenosu více fotonických služeb jedním optickým vláknem při ...