Now showing items 1-2 of 2

  • Online korekce geometrických a rozměrových odchylek 

    Plichta, Zbyněk
    Tato závěrečná práce se zabývá návrhem nasazení laser interferometru pro online korekce rozměrových a geometrických odchylek na CNC obráběcím stroji. Označením „online“ je myšleno trvalé zabudování laser interferometru do ...
  • PREDIKCE PRACOVNÍ PŘESNOSTI CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ 

    Michalíček, Michal
    Předmětem zkoumání této dizertační práce je vliv pracovní přesnosti u velkých CNC obráběcích strojů na požadované vlastnosti obrobků. Stav techniky se v současné době neustále vyvíjí a požadavky ze strany zákazníků k ...