Now showing items 1-1 of 1

  • PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A ZÓN - MĚSTO UNIČOV 

    Kovář, Ondřej
    Cílem práce je průzkum možností napojení bývalé průmyslové zóny Cukrovar Uničov zpět do integrity veřejných prostor města Uničov. Cílem studie je vytvoření vyváženého a trvale hodnotného území s plynulým přechodem do ...