Now showing items 1-2 of 2

  • Daňové aspekty převodních cen 

    Gottvaldová, Hana
    Diplomová práce je zaměřena na stanovení převodní ceny u řízených transakcí mezi sdruženými osobami a její dopady na výši daňové povinnosti subjektu. Diplomová práce definuje základní teoretická východiska, právní úpravu ...
  • Daňové ráje a jejich využití 

    Komárková, Renata
    Diplomová práce se zabývá charakteristikou daňových rájů, přiblížením zvýhodněných společností a způsobem jejich využití a možného zneužití. První část definuje základní pojmy, které jsou s daňovými ráji úzce spjaty. Druhá ...