Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza výstupních parametrů traktoru Zetor s různou konstrukcí převodovek 

  Orság, Josef
  Diplomová práce se zabývá energetickým a výkonnostním porovnáním dvou typu traktorových převodovek používaných u traktorů firmy Zetor. V práci jsou uvedeny konstrukční typy převodových ústrojí u různých výrobců traktorů s ...
 • Metody snižování hluku převodových ústrojí 

  Benda, Matouš
  Převodová ústrojí neboli převodovky jsou základní části automobilů, které jsou nedílnou součástí každodenního života. Mimo účelové vlastnosti převodovek, mají převodovky velký vliv na celkový hluk vydávaný automobilem. ...
 • Návrh převodového ústrojí motocyklu s elektrickým pohonem 

  Novotný, Tomáš
  Cílem práce je shrnutí současných převodových ústrojí motocyklů a následný návrh převodového ústrojí pro elektrický motocykl. Hlavním tématem je návrh spojky, pro jejíž komponenty byla zpracována napěťová analýza a určena ...
 • Návrh převodů HPV 

  Martinát, Antonín
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem převodového ústrojí vozidla poháněného lidskou silou. Nejprve je zde krátká rešeršní část používaných převodových ústrojí, poté následuje vlastní konstrukční návrh a pevnostní výpočet ...
 • Stanovení akustického výkonu převodových ústrojí 

  Švanigová, Lenka
  Oblast vibrací a s nimi spojeného hluku je velmi aktuálním tématem. Pro stanovení hluku je možné použít rozdílné vybavení a dosažené výsledky porovnat různými přístupy, které jsou ošetřeny pomocí norem. Tato bakalářská ...