Now showing items 1-7 of 7

 • Deskripce planetových převodovek pro pohony robotů 

  Veverka, Ivo
  Bakalářská práce obsahuje odbornou rešerši zabývající se principem činnosti planetových převodovek a jejich využitím v praxi. Tato práce definuje základní vlastnosti evolventního ozubení, základní rozdělení planetových ...
 • Planetové převodovky 

  Lamberský, Václav
  Bakalářská práce obsahuje odbornou rešerši zabývající se principem činnosti planetových převodovek. Tato práce definuje základní typy planetových převodovek, způsoby jejich výpočtů, porovnání s jinými typy převodovek a ...
 • Program pro optimalizaci převodových stupňů 

  Pokorný, Pavel
  Při jízdě autem působí na vozidlo kromě člověka, který je řídí, i několik dalších vlivů fyzikální podstaty. Tyto faktory výrazně ovlivňují celkové chování vozidla, jeho výkonnost, spotřebu atd. Je tedy účelné zabývat se ...
 • Převodové ústrojí vozu Formula student Dragon 7 

  Fanta, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o různých variantách převodovek, které umožňují změnu rychlostních stupňů za nepřerušeného toku výkonu, a o jejich kladech a záporech pro vůz kategorie Formula Student/SAE. Dále se práce ...
 • Technická řešení soudobých nákladních vozidel 

  Slavíček, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá technickými řešeními soudobých nákladních vozidel. Jaké jsou druhy nákladních vozidel podle účelu. Dále popisuje podvozky, převodovky, motory, kabiny, bezpečnost, el. systémy a výhled do budoucna. ...
 • Vliv zatížení spalovacího motoru na výstupní parametry traktorových souprav 

  Paulmichl, Roman
  Diplomová práce se zabývá současným stavem v konstrukci traktorů, zejména motorů a jejich příslušenstvím. Práce obsahuje metodiku měření traktorové soupravy v dopravě a metodiku měření orební soupravy. Naměřené hodnoty ...
 • Vývojové trendy převodových ústrojí automobilů 

  Mičola, Ivo
  Závěrečná práce je vypracována jako rešerže na téma převodových ústrojí automobilů se zaměřením na převodovky určené pro závodní vozidla. Začátek práce je věnován spojkovým systémům, rozvodovkám, diferenciálům a kloubovým ...