Now showing items 1-2 of 2

  • Vzájemná podobnost sekvencí aminokyselin různých organismů 

    Vysoudil, Ladislav
    Cílem této práce je pokusit se prostudovat a popsat práci se sekvencemi proteinů různých organismů a to především přiřazení sekvencí a vyhodnocení podobnosti sekvencí. Na začátku práce se zabýváme biochemií proteinů, jejich ...
  • Webová a mobilní aplikace pro zadávání a potvrzování úkolů 

    Jeřábek, Filip
    Práce řeší řízení pracovníků dispečerem. Cílem je zefektivnit a zjednodušit jak práci dispečera, tak i samotné úkony pracovníků. Zaměřil jsem se na rozdělování úkolů, upozornění na události a změny stavů úkolů, a to vše v ...