Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza MSP pomocí časových řad 

  Zachovalová, Pavla
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a následnou prognózu vybraných ekonomických ukazatelů malých a středních podniků v České republice pomocí statistických metod.
 • Analýza rozvoje malé obchodní firmy 

  Čechová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční a ekonomické situace společnosti prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návody, postupy a potřebné informace ke zvýšení prosperity firmy.
 • Competitive Intelligence 

  Mikuš, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá aplikací konkurenčního zpravodajství, v dnešní době stále častěji využívané pro podporu rozhodovacího procesu. Základním předpokladem je správný sběr dat a jeho důkladná anlýza. Vyhodnocené informace ...
 • Finanční strategie společnosti 

  Frejková, Daniela
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením finanční strategie společnosti „ABC, a. s.“. Pro hodnocení byly použity některé metody finanční analýzy, jejichž výsledky byly východiskem pro návrh finanční strategie na následující ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Lunaria 

  Dočekalová, Eva
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti konkrétního podniku. Úvodní část popisuje teoretická východiska, na která navazuje představení společnosti. S využitím metod finanční analýzy je zhodnocena finanční situace ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy. 

  Velecký, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením finančního zdraví společnosti ABC s. r. o. Pro posouzení byly použity některé metody finanční analýzy, jejichž výsledky byly použity pro návrhy na zlepšení finanční situace společnosti ...
 • Využití finanční analýzy v podniku k návrhům na zlepšení finanční situace 

  Demel, Petr
  Bakalářská práce analyzuje vývoj a dosaženou úroveň finanční situace akciové společnosti Pivovar Litovel za období 2000-2005. Na základě zjištěných poznatků o příčinách tohoto vývoje a charakteru vlivů, které se v dosažené ...