Now showing items 1-7 of 7

 • Historie civilního letectví 1970-2000 

  Zubrvalčík, Jan
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat stručný přehled historie civilního letectví v období mezi roky 1970 až 2000 a porovnat jejich výkony. Toto období je charakteristické nástupem velkokapacitních letadel a nových ...
 • Pevnostní návrh ostruhy letadla 

  Profota, Martin
  Předkládaná diplomová práce se zabývá výpočtovou deformačně-napěťovou analýzou ostruhy letounu L410 NG s hlavním cílem nejprve ověřit stávající konstrukční variantu a následně navrhnout jiné konstrukční řešení se schopností ...
 • Porovnání účinností řízení přesného přibližování letadla na přistání pomocí tradičních LNZ s účinností navedení podle LADGPS 

  Kadava, Marek
  Práce se zabývá problematikou využití prostředků satelitní navigace a odvozených technologií v oblasti přesných přístrojových přiblížení letounů v civilní letecké dopravě. Rozebrány jsou různé druhy stávajících systémů ...
 • Problematika certifikace plochy pro vzlety a přistání 

  Jaša, Marek
  Cílem bakalářské práce je stanovit podmínky pro certifikaci plochy dle požadavků předpisů L14 a LA3 a následně je aplikovat na konkrétní plochu. Dále práce stanovuje podmínky pro vzlety a přistání z jakékoliv plochy, kterými ...
 • Radarový výškoměr pro ultralehký letoun 

  Zahradník, Jiří
  V této bakalářské práci se autor zabývá návrhem a částečnou implementací radarového výškoměru. V této práci je kladen důraz na modulární architekturu a proto je tento výškoměr navržen jako soubor samostatných modulů ...
 • Vliv meteorologických podmínek na vzlet a přistání motorových letounů 

  Koupý, Zdeněk
  V této bakalářské práci se pojednává o vlivu různých meteorologických podmínek a jevů na výkony letounů během fáze vzletu a přistání, respektive výkony jejich leteckých pohonných jednotek. V práci jsem se zaměřil na vliv ...
 • Vztlaková mechanizace soutěžního modelu letadla 

  Vrba, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na sestavení přehledu vztlakové mechanizace, a to jak na náběžných, tak i odtokových hranách, používané na modelech letadel a bezpilotních prostředcích. Stručně vysvětluje jejich princip a ...