Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj bezdrátové bachorové sondy 

    Šídlová, Ludmila
    Cílem práce bylo prostudovat možnosti bezdrátového přenosu z žaludku přežvýkavců a navrhnout a realizovat bezdrátovou bachorovou sondu. První část práce se zabývá problematikou vnitřních bezdrátových sond. Další část ...