Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza nákladů obrátkového materiálu stavebního objektu 

  Janás, Patrik
  Předmětem bakalářské práce, Analýza nákladů obrátkového materiálu stavebního objektu, je provést analýzu nákladů se zaměřením na obrátkový materiál. Teoretická část se věnuje kalkulacím nákladů a popisuje jednotlivý obrátkový ...
 • Pažení stavebních jam 

  Vodáček, Ondřej
  Úvodní část práce hovoří o možnostech roubení výkopů všeho druhu, zahrnuje tedy kromě jam i šachty a stavební rýhy pro ukládání inženýrských sítí, avšak jamám se věnuje především. Tato část navíc zahrnuje přehled zatížení ...
 • Realizace hrubé spodní stavby bytového domu v Jičíně 

  Habartová, Lucie
  Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt bytového domu v Jičíně. Práce obsahuje technologické předpisy pro provádění zemních prací a spodní stavby. Předpisy jsou doplněny návrhem strojní sestavy, kontrolními ...
 • Realizace spodní stavby bytového domu Kadetka 

  Havlíčková, Eva
  Obsahem práce je stavebně technologický projekt novostavby bytového domu Kadetka v Brně. Práce obsahuje technologické předpisy pro zemní práce, pažení, piloty CFA a základové konstrukce. Technologické předpisy jsou doplněny ...
 • Realizace technologické etapy spodní stavby ubytovny v Brně - Kníničkách 

  Špilínek, Richard
  Předmětem bakalářské práce je stavebně technologický projekt hrubé spodní stavby ubytovny. Jedná se o novostavbu objektu s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím, který se nachází v Brně – Kníničkách. Bakalářská práce ...
 • Spodní stavba bytového domu Brno, Klíčova 

  Sviták, Roman
  Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt bytového domu Brno, Klíčova. Projekt obsahuje technologické předpisy pro zemní práce a základové konstrukce, svislé a vodorovné nosné konstrukce spodní stavby. ...
 • Spodní stavba universitního centra ve Zlíně 

  Rokosová, Iva
  Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt Universitního centra ve Zlíně. Projekt obsahuje technologický předpis pro zemní práce a pilotovou stěnu a technologický předpis pro základové konstrukce a hydroizolaci. ...
 • Stanovení hodnot vstupních parametrů pokročilých materiálových modelů s využitím optimalizačních metod 

  Koudela, Pavel
  Předpokladem úspěšné aplikace numerických metod v geotechnice je volba vhodného materiálového modelu a jeho vstupních parametrů. S rostoucí komplexností soudobých konstitutivních vztahů však roste i počet vstupních parametrů ...
 • Založení objektu v Karlových Varech 

  Hrdý, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá založením polyfunkčního domu v Karlových Varech. Cílem je navrhnout bezpečné, hospodárné a funkční řešení pro pažení podzemních pater budovy a návrh základových konstrukcí.