Now showing items 1-1 of 1

  • Studie srovnání vlastností pouzder QFN a BGA 

    Skácel, Josef
    Předkládaná práce se zabývá problematikou pouzdření a přestupem tepla. Především je práce zaměřena na pouzdra QFN a BGA, v dnešní době nejsofistikovanější běžné řešení. První část práce se zabývá rozborem současného stavu ...