Now showing items 1-3 of 3

 • Flood attacks generation 

  Hudec, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Proposal of a high speed packet flooding device is presented in this paper. The product is based on the FPGA (Field-programmable Gate Array) platform, developed in VHDL (Very high speed integrated circuit Hardware Description ...
 • Grafické uživatelské rozhraní pro generátor paketů 

  Chromčák, Michal
  Vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům na rychlost veškerých hardwarových a softwarových komponent se nalézají řešení, která principiálně mohou dosahovat přijatelnějších parametrů, než řešení běžně známá. Jedním z nich ...
 • Network Traffic Simulation and Generation 

  Matoušek, Jiří
  S rozvojem počítačových sítí umožnujících přenosy dat rychlostí 10 Gb/s a vyšší roste také potřeba vývoje nových síťových zařízení schopných pracovat na takovýchto rychlostech. Nově vyvinutá síťová zařízení je třeba před ...