Now showing items 1-12 of 12

 • Implementace protokolu HDLC v síťových simulátorech 

  Polášek, Jaromír
  Tato diplomová práce se zabývá možností využití HDLC (High-Level Data Link Control) protokolu pro komunikaci a adresování inteligentních měřících zařízení s datovým koncentrátorem. HDLC protokol je použitý ve dvou DLMS/COSEM ...
 • Laboratoř kvality služby 

  Eltahir Ahmadon, Ahmed
  Bakalářskou práci, kterou právě čtete, se zabývá problematiku VoIP hovoru na síti a měření jeho kvality. V dalších odstavcích bude diskutováno o základy síťových protokolů TCP/IP, úvod do problematiky QoS – způsoby změření ...
 • Laboratoř kvality služby 

  Eltahir Ahmadon, Ahmed
  Abstrakt Bakalářská práce se zabývá problematiku IP telefonie, emulace sítě a kvalitou službou (QoS). Kapitol 2 pojednává o model TCP/IP a OSI, síťových protokolech (IP, TCP, UDP) a o protokolu SIP. Kapitole 3 se zabývá ...
 • Měření kvalitativních parametrů v přístupové síti 

  Kejík, Tomáš
  Tématem bakalářské práce je ,,Měření kvalitativních parametrů v přístupové síti“. Cílem práce byla charakterizace multimediálních přenosů v přístupové síti a vytvoření funkčního síťového generátoru. Teoretická část je ...
 • Měření přenosových rychlostí a zpoždění v počítačových sítích 

  Bárdossy, Adrián
  Bakalárska práca sa zaoberá meraním prenosových rýchlostí a spozdenia počítačových sietí. V prvej časti je definované, aké metodiky merania poznáme, rôzne RFC a ich jednotlivé rozobranie, taktiež rôzne parametre merania v ...
 • Měření vlivu nežádoucích jevů v IP síti na kvalitu VoIP hovoru 

  Zelenay, Martin
  Práca skúma, analyzuje a vyhodnocuje vplyv nežiaducich faktorov v IP sieťach na prenos hlasu VoIP. Rozoberá problematiku prenosu hlasu cez paketové siete v rámci noriem a zaužívaných pravidiel. V teoretickej časti sú ...
 • Nástroje pro testování propustnosti sítě 

  Loffay, Pavol
  Cílem této práce je vytvořit rešerši existujících open source nástrojů, které jsou zaměřeny na diagnostiku síťového provozu pomocí měření propustnosti a dalších základních parametrů. Práce se věnuje vytvoření metodiky pro ...
 • Optimalizace a analýza závislostí komunikačních služeb na zpoždění 

  Zikmund, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na zajištění kvality služeb (QoS) v bezdrátových sítích pro standardy IEEE 802.11 a/b/g/n. První část práce je zaměřena na teoretické pozadí této problematiky. Jsou zde popsány způsoby ...
 • Optimalizace tranzitu dat v síti 

  Řezáč, Michal
  Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá popisem nezbytných teoretických celků spolu s analýzou sítě ISP a dalšími vstupními informacemi. Tyto poznatky jsou dále využity v druhé části bakalářské ...
 • Ověřování stabilního provozu sítě nové generace měřením přenosových parametrů 

  Gregor, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá měřením přenosových parametrů v přístupových sítích nové generace NGA. Cílem práce je sestavení a konfigurace testovací sítě a scénářů pro měření kvalitativních parametrů služeb a následné ...
 • Rozšíření behaviorální analýzy síťové komunikace určené pro detekci útoků 

  Teknős, Martin
  Práce se zaobírá behaviorální analýzou síťové komunikace (NBA) určené pro detekci útoků. Cílem práce je vylepšit NBA zvýšením přesnosti detekce obfuskovaných síťových útoků pomocí ní. Jsou představeny metody a techniky ...
 • Simulace komunikační části moderních průmyslových sítí 

  Beneš, Pavel
  Tato práce je zaměřená na simulaci protokolů z normy IEC 61850 v simulačním nástroji OMNeT++. Teoretická část práce se zabývá popisem oblasti operačních technologií, dispečerského řízení a sběru dat a protokoly Tase-2/ICCP, ...