Now showing items 1-2 of 2

  • Nástroje pro testování propustnosti sítě 

    Loffay, Pavol
    Cílem této práce je vytvořit rešerši existujících open source nástrojů, které jsou zaměřeny na diagnostiku síťového provozu pomocí měření propustnosti a dalších základních parametrů. Práce se věnuje vytvoření metodiky pro ...
  • Rozšíření behaviorální analýzy síťové komunikace určené pro detekci útoků 

    Teknős, Martin
    Práce se zaobírá behaviorální analýzou síťové komunikace (NBA) určené pro detekci útoků. Cílem práce je vylepšit NBA zvýšením přesnosti detekce obfuskovaných síťových útoků pomocí ní. Jsou představeny metody a techniky ...