Now showing items 1-8 of 8

 • Design měřiče tloušťky laku 

  Rzyman, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá designem přístroje určeného k měření tloušťky laku. Cílem práce je navrhnout přístroj, který je vzhledově atraktivní a zároveň má vhodně řešenou ergonomii. Výsledkem práce je zařízení do ...
 • Optimalizace požadavků na nátěrové systémy na dřevo 

  Bednářová, Ilona
  Práce se zabývá nátěrovými systémy na dřevo. Soustředí se na dělení nátěrových hmot a zkoušení nátěrových systémů. V praktické části byl proveden experiment zaměřený na sledování vlivu povětrnostních vlivů na kvalitu nátěru. ...
 • Polymerní systémy ochrany betonových podlah 

  Novotná, Adéla
  Bakalářská práce se zabývá zkoušením polymerních ochranných vrstev, které se používají především na průmyslové podlahy. Je zde vytvořena souhrnná tabulka norem, kde je rozděleno zkoušení materiálů prováděné na pojivech, ...
 • Povrchová úprava karoserie automobilu 

  Talafa, Michal
  V této práci jsou teoreticky popsány úpravy na karoseriích automobilů, zejména jejich povrchové úpravy. Tedy předúpravy před samotným nanášením lakované vrstvy. Jsou zde popsány druhy těchto předúprav, jako je odmašťování ...
 • Povrchové úpravy materiálů na bázi železa 

  Jakubčíková, Lucie
  Bakalářská práce pojednává o povrchových úpravách. Jsou zmíněny materiály na bázi železa a jejich značení. Je popsán proces porušování materiálů korozí a opotřebením. Následně je rozebráno hlavní téma předúprav povrchů, ...
 • Příprava a organizace výstavby souboru bytových domů ve Štětí 

  Sládek, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je příprava a organizace výstavby bytových domů ve Štětí. V technologickém předpisu se zabývám všemi vrstvami podlah od konstrukce stropu v bytových domech. V objektech jsou těžké podlahy. ...
 • Vliv doby znečistění karoserie vozidla ptačím trusem na míru poškození laku 

  Bílek, Tomáš
  Tato diplomová práce řeší problematiku míry poškození laku karoserie vozidel ptačím trusem, respektive vliv doby znečištění na tloušťku vrstvy laku. První kapitola práce je věnována významu laku a dalších vrstev ochrany ...
 • Zvyšování trvanlivosti cementotřískových desek pomocí povrchových úprav 

  Zrza, Ondřej
  I v moderním stavitelství se stále uplatňují materiály na bázi přírodních obnovitelných surovin. Vzhledem k jejich charakteru vykazují citlivost vůči povětrnostním vlivům, např. jde o jejich trvanlivost, objemovou stálost ...