Now showing items 1-10 of 10

 • Automatizované robotizované pracoviště pro ukládání ekobriket na palety 

  Bukovský, Pavel
  Teoretická část bakalářské práce se zabývá návrhem uspořádání robotizovaného automa- tizovaného pracoviště pro skládáni balíků ekobriket na paletu; dále výpočtem spotřeby pracoviště, náklady na realizaci a návratností ...
 • Model třídicí linky v systému Tecnomatix Process Simulate 

  Prokop, Michal
  V této diplomová práci se zabývám vytvořením virtuálního modelu třídící linky v prostředí Tecnomatix Process Simulate. V diplomové práci zejména popisuji mimo robotické operace jako jsou: řízení dopravního pásu, generování ...
 • Možnosti manipulace s nástroji a obrobky u CNC obráběcích strojů v soudobé praxi 

  Dočekal, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá detailním popisem automatické výměny nástrojů a automatické výměny obrobků u CNC strojů. Popisuje také veškeré náležitosti s problematikou spojené, jako jsou druhy zásobníků, způsoby uchycení ...
 • Návrh paletizačního manipulátoru 

  Florián, Michal
  Předmětem, této diplomové práce je vytvoření dvou variant paletizačního manipulátoru. Jedno řešení je sloupový manipulátor; druhé je portálový manipulátor. Cílem diplomové práce je obě řešení porovnat z hlediska vhodnosti, ...
 • Paletové skladovací systémy 

  Vlasák, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je rešeršní studie způsobů skladování paletizovaného materiálu. V jejím obsahu jsou popsány jednotlivé nejrozšířenější typy paletizačních systémů včetně jejich konstrukčních řešení, použití a ...
 • Robotická linka pro paletizaci vajíčkových proložek 

  Ficek, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem automatizovaného řešení pro paletizační linku vajíčkových proložek. V první části je analyzován současný způsob výroby společně s možnými způsoby automatizování procesu paletizace. ...
 • Robotizované pracoviště pro ukládání 25 kg pytlů maltové směsi na paletu 

  Falta, Libor
  Cílem diplomové práce je návrh robotizovaného pracoviště (RTP) pro ukládání pytlů na paletu s výkonem 600 pytlů za hodinu. Pro úvod do problematiky řešeného zadání se úvodní část práce zabývá všeobecným pojednáním o ...
 • Stohovač palet 

  Kubíček, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh konstrukce stohovače palet pro 15 palet s ohledem na ekonomičnost a jednoduchost konstrukce. Práce obsahuje kritickou rešerši stohovačů na trhu, dále vlastní návrh konstrukce ...
 • Studie úložného a formovacího zařízení pro manipulaci s materiálem 

  Kadlec, Tomáš
  Studie je zaměřena na manipulační a formovací zařízení pro manipulaci s materiálem. Práce zahrnuje rozdělení a kategorizaci těchto zařízení včetně přehledu užívaných zařízení v jednotlivých kategoriích. Dále se zabývá ...
 • Virtuální zprovoznění paletizačního/depaletizačního pracoviště 

  Čefelín, David
  Tato diplomová práce se zabývá virtuálním zprovozněním paletizační linky, na které dochází k paletizaci pomocí průmyslového robotu. V teoretické části práce jsou popsány uplatnění, rozdělení a efektory průmyslových robotů ...