Now showing items 1-3 of 3

 • Centrum paliativní péče 

  Matějíčková, Petra
  Předmětem diplomové práce je novostavba centra paliativní péče v Žamberku. Jedná se o samostatně stojící budovu na svažitém pozemku, která je částečně podsklepená a má tři nadzemní podlaží. Z hlediska provozního se jedná ...
 • Hospic sv. Michaela 

  Krmaš, Jan
  Tématem diplomové práce je novostavba zdravotnicko-sociálního zařízení hospice sv. Michaela. Účelem je maximální zlepšení kvality života umírajících, těžce nemocných a nevyléčitelných pacientů, s možností využití paliativní ...
 • Návrh na zlepšení komunikačního mixu vybrané společnosti 

  Horníčková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá problematikou komunikačního mixu vybrané společnosti. Teoretická část práce je věnována obecným poznatkům z oblasti marketingu, které jsou východiskem pro další části práce. Na základě provedené ...