Now showing items 1-2 of 2

  • Palivový cyklus jaderné elektrárny Dukovany 

    Dudáš, Michal
    Cieľom tejto bakalárskej práce je zoznámiť sa s problematikou vnútorného a vonkajšieho palivového cyklu EDU so zameraním na jeho strednú časť. Popisuje metódy zavážania in-out a out-in, rozdiely medzi kontinuálnym a ...
  • Trendy ve vývoji jaderného paliva 

    Takács, Gergő
    Cieľom bakalárskej práce je oboznámiť čitatela s rozdielmy medzi tlakovodnými reaktormi východného a západného typu. Opisuje rozdiely v používaných materiáloch v pokrytí a opisuje koncepcie jednotlivých palivových súborov. ...