Now showing items 1-4 of 4

 • Možnosti manipulace s nástroji a obrobky u CNC obráběcích strojů v soudobé praxi 

  Dočekal, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá detailním popisem automatické výměny nástrojů a automatické výměny obrobků u CNC strojů. Popisuje také veškeré náležitosti s problematikou spojené, jako jsou druhy zásobníků, způsoby uchycení ...
 • Návrh paletizačního manipulátoru 

  Florián, Michal
  Předmětem, této diplomové práce je vytvoření dvou variant paletizačního manipulátoru. Jedno řešení je sloupový manipulátor; druhé je portálový manipulátor. Cílem diplomové práce je obě řešení porovnat z hlediska vhodnosti, ...
 • Robotizované pracoviště pro ukládání 25 kg pytlů maltové směsi na paletu 

  Falta, Libor
  Cílem diplomové práce je návrh robotizovaného pracoviště (RTP) pro ukládání pytlů na paletu s výkonem 600 pytlů za hodinu. Pro úvod do problematiky řešeného zadání se úvodní část práce zabývá všeobecným pojednáním o ...
 • Stohovač palet 

  Kubíček, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh konstrukce stohovače palet pro 15 palet s ohledem na ekonomičnost a jednoduchost konstrukce. Práce obsahuje kritickou rešerši stohovačů na trhu, dále vlastní návrh konstrukce ...