Now showing items 1-2 of 2

  • Metody ověřování technického stavu vozidel 

    Urban, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
    Při posuzování technického stavu vozidla je nutné si ověřit nepřesné nebo zprostředkované informace zaměstnanců autoopravovny. Elektronická řízení jednotlivých skupin vozidla a nejnovější diagnostické postupy umožňují ...
  • Systémy automobilní diagnostiky 

    Bůžek, Václav
    Práce přináší přehled o současném stavu automobilní diagnostiky. Zaměřuje se na principy vnitřní i vnější diagnostiky a objasňuje čtenáři používané normy. Dále přibližuje základní používané palubní diagnostické systémy, ...