Now showing items 1-16 of 30

 • Aplikace FPGA v řízení maticových displejů LED 

  Šunka, Pavel
  Práce dává náhled do problematiky řízení plně barevných RGB LED panelů o větším počtu řádků a sloupců. Zabývá se komunikačními protokoly pro přenos obrazu a výměnu informací. Zaměřuje se implementaci FPGA do řídící struktury ...
 • Bytový dům v Třebíči 

  Fiala, Tomáš
  Tato diplomová práce řeší návrh a vypracování projektové dokumentace bytového domu. Objekt se nachází na rovinné parcele číslo 1037/9 v obci Třebíč, katastrální území Třebíč [769738], katastrální území Třebíč. Bytový dům ...
 • Degradace solárních panelů 

  Poledník, Tomáš
  Bakalářská práce byla zaměřena na konstrukční technologii solárních modulů a problematiku indukované degradace vlivem potenciálu. Specifikuje klíčovou problematiku a možné prvky ovlivňující působení prostředí vzhledem k ...
 • Design výukové konzole 

  Hadáček, Milan
  Cílem diplomové práce je navrhnout design multifunkční výukové konzole. Práce obsahuje několik variantních studií, barevných nárvhů a konkrétní tvarové provedení. Zahrnuje určitý vývoj v oblasti polohovacích a multifunkčních ...
 • Domov jako místo rituálů / Nevstupovat prosím! / Zóna domova 

  Kubátová, Veronika
  Tématikou panelových domů a sídlišť jsem se zabývala ještě donedávna. Zajímala mě především jejich estetika. Řád, mřížka a jistá pravidelnost a opakovatelnost. Zároveň mě, ale vždy zajímaly i jeho sociální konotace a to ...
 • Dřevěná nosná konstrukce rodinného domu 

  Perhalová, Anna
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a statické posouzení dřevěné nosné konstrukce rodinného domu. Objekt je situován do Slavkova u Brna. Návrh střešní konstrukce vychází z architektonické studie prof. Ing. arch. Ivana ...
 • Fotovoltaické panely nové generace 

  Loveček, Michal
  Bakalářská práce pojednává o možnosti využití fotovoltaické elektrárny na území ČR. V první části je popsán samotný princip fotovoltaické přeměny energie a přiblíženy jsou také možnosti zdroje záření, tedy Slunce. V další ...
 • Hranice – redefinice městské struktury 

  Vlková, Kateřina
  Cílem této diplomové práce je představení koncepce restrukturalizace panelového bloku Slavia, který leží na ose mezi nádražím a centrem ve městě Hranice. Tato práce řeší jak obecné, tak konkrétní problémy panelového sídliště ...
 • Komerční dům s byty 

  Kubát, Pavel
  Diplomová práce řeší novostavbu komerčního domu s byty v proluce v Pražské ulici v Hořovicích. Jedná se o částečně podsklepený objekt se čtyřmi nadzemními podlažími. Komerční dům má obdélníkový půdorys a je zastřešen plochou ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Dvořáková, Kateřina
  Řešené území zahrnuje nárožní část městského bloku vymezeného ulicemi Brabansko – Malá Dlážka na pozemcích s p.č. 4382, 4379, 4378, 4380. Od historického jádra je odděleno vodotečí řeky Bečvy a nábřežní městskou komunikací. ...
 • Možnosti akumulace elektrické energie ze solárních systémů 

  Řehák, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá problematikou přebytečné energie ze solárních systémů. Cílem je navrhnout takový solární systém, který by měl být soběstačný bez využití el. energie ze sítě. V úvodu bakalářské práce jsou uvedeny ...
 • Návrh a realizace interaktivního panelu se světelnými zdroji 

  Žák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací interaktivního panelu se světelnými zdroji a měřením parametrů různých zdrojů světla. Na základě stanovených požadavků předkládá návrh řešení (materiály pro výrobu panelu, ...
 • Optimalizace tvaru a následné ověření pevnosti dřevo-slámových panelů 

  Škrachová, Ivana
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací tvaru a následným určením pevnosti dřevo-slámových panelů. Cílem práce bylo co nejvíce zvýšit únosnost panelů a pomocí statických výpočtů i praktických zkoušek dokázat jejich ...
 • Osobní rovina melancholie 

  Kubátová, Veronika
  Bakalářská práce na téma Osobní rovina melancholie. Toto téma již od samého počátku vycházelo z podstaty, že se tato práce bude dotýkat mně osobně a bude vycházet z podstaty mé osobnosti a navazovat na mé předchozí přístupy ...
 • Osvětlovací systémy v ostrovních aplikacích 

  Lengyel, Ladislav
  Cieľom tejto diplomovej práce je, v prvom rade teoretické zoznámenie sa z vhodnými svetelnými zdrojmi a osvetľovacími systémami. Ďalej výber vhodných druhov svetelných zdrojov na osvetlenie malého priestoru a návrh ostrovného ...
 • Rodinný dům s kavárnou 

  Vokřál, David
  Cílem bakalářské práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci rodinného domu s kavárnou. Jako podklady byli použity studie a projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. Objekt se nachází v katastrálním území Červené ...