Now showing items 1-9 of 9

 • Tepelná čerpadla ve vytápění 

  Zaťková, Miroslava
  Diplomová práce řeší návrh vytápění novostavby třípodlažní administrativní budovy v Brně Pisárkách. Systém vytápění je navržen jako nízkoteplotní soustava s nuceným oběhem vody s použitím převážně deskových otopných těles. ...
 • Vytápění bytového domu 

  Dufek, Martin
  Hlavní náplní této diplomové práce je návrh vytápění pětipodlažního bytového domu pomocí tepelného čerpadla nebo klasické plynové kotelny. Aplikace tepelného čerpadla a plynové kotelny je v dvoutrubkové protiproudé ...
 • Vytápění mateřské školy 

  Jetelina, Michal
  Bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část se věnuje popisu a charakteristice teplovodního vytápění, jež je v návrhu užito. Část výpočtová obsahuje návrh vytápění objektu. Systém je navrhnut jako ...
 • Vytápění objektu hotelového typu 

  Duda, Jiří
  Návrh vytápění v objektu hotelu. První část popisuje analýzu objektu a jeho vytápění, teorii tepelného čerpadla a hodnocení soustav s tepleným čerpadlem. V druhé části najdeme dvě varianty technického řešení. Třetí část ...
 • Vytápění objektu hotelového typu plynovým médiem a alternativním zdrojem 

  Byrtus, Miroslav
  Návrh vytápění objektu hotelového typu. První část popisuje analýzu a podrobnější popis zdrojů tepla navržených ve třetí části, což jsou plynové kondenzační kotle, krb a krbová kamna. V druhé části najdeme dvě varianty ...
 • Vytápění objektu mateřské školy 

  Dužík, Vojtěch
  Práce řeší návrh vytápění objektu pro mateřskou školu. Systém vytápění je navržený jako nízkoteplotní s hlavním zdrojem tepla tepelným čerpadlem typu vzduch – voda ve vnitřním provedení. Tepelné čerpadlo je doplněné o ...
 • Vytápění objektu plynovou kotelnou a solárním doohřevem vody 

  Jelínek, Ondřej
  Návrh vytápění a ohřevu teplé vody objektu rehabilitačního centra. První část projektu analyzuje zadané téma, problematiku výpočtu tepelných ztrát a návrhu prvků vytápění. Dále se zabývá zdrojem tepla pro vytápění, palivem ...
 • Vytápění polyfunkční budovy 

  Kořenková, Veronika
  Cílem bakalářské práce je představení řešení vytápění polyfunkční budovy. Práce je rozdělena na teoretickou, výpočtovou a projektovou část. V teoretické části se práce zaměřuje na popis armatur otopných soustav. Výpočtová ...
 • Vytápění polyfunkčního domu 

  Kukla, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění a ohřevu teplé vody pro polyfunkční dům. Dodávka tepla je realizována přes horkovodní předávací stanici v suterénu objektu. Zdrojem tepla je soustava centrálního zásobování ...