Now showing items 1-20 of 23

 • Aplikace alternativních zdrojů energie pro vytápění penzionu pro důchodce 

  Šicová, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá aplikací alternativních zdrojů energie pro vytápění penzionu pro důchodce. V teoretické části práce jsem se zaměřila na solární systémy. V projektu je řešen tepelný výkon otopné soustavy, návrh ...
 • Návrh otopné soustavy pro rekonstruovaný dům 

  Valášek, Martin
  Diplomová práce obsahuje kompletní návrh otopné soustavy pro rodinný dům po částečném zateplení. V první části se seznámíme s objektem a klimatickými podmínkami. V další části je proveden výpočet součinitelů prostupu tepla ...
 • Návrh otopné soustavy s tepelným čerpadlem vzduch-voda v kombinaci s bivalentním zdrojem 

  Skočík, Lukáš
  Práce řeší kompletní rekonstrukci otopné soustavy, tj. včetně zdroje tepla, rozvodů a otopných těles, rodinného domu s vyššími tepelnými ztrátami. Jako zdroj tepla je zvoleno tepelné čerpadlo vzduch-voda. S ohledem na ...
 • Návrh vytápění rodinného domu pomocí tepelného čerpadla 

  Železný, Jan
  Diplomová práce obsahuje návrh zateplení rodinného domu za účelem snížení tepelných ztrát, rozšíření domu o novou místnost a návrh otopné soustavy. V první části je seznámení s objektem, následované výpočtem tepelných ztrát ...
 • Otopná soustava polyfunkčního objektu 

  Hladík, Juraj
  Cílem této bakalářske práce je v teoretické části problematika oběhových čerpadel . Výpočtová čast řeší návrh vytápění a ohřevu teplé vody v polyfunkčním domě v Moste pri Bratislave, Ťřípodlažní polyfunkční dům je situován ...
 • Otopná tělesa. 

  Zygmont, Martin
  V bakalářské práci je uveden přehled otopných těles, jejich rozdělení do čtyř základních skupin a popis jednotlivých těles. Rovněž jsou uvedeny základní charakteristiky jednotlivých těles a jejich chování v otopných ...
 • Teplonosné látky tepelných soustav 

  Ženožička, Filip
  Předmětem této diplomové práce jsou teplonosné látky tepelných soustav a návrh vytápění a přípravy teplé vody v administrativním domě ve Zlíně na Jižních Svazích. Objekt má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. V objektu ...
 • Účinnost zdrojů a nepřímotopný ohřev teplé vody 

  Matůšů, Ondřej
  Tématem této diplomové práce je účinnost zdrojů tepla a nepřímotopný ohřev teplé vody. Ohřevem teplé vody, zejména pak nepřímotopným ohřevem, se zabývám v první čísti mé diplomové práce, kde jsou shrnuty teoretické poznatky. ...
 • Vytápění administrativní budovy 

  Němečková, Radka
  Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění a přípravy teplé vody pro administrativní budovu. Objekt má dvě nadzemní podlaží. Zdrojem tepla pro objekt je plynová kotelna se dvěma kondenzačními kotli. Otopnými plochami ...
 • Vytápění bytového domu 

  Blažek, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je v teoretické části problematika kondenzačních kotlů. Výpočtová část řeší návrh vytápění a ohřevu teplé vody v bytovém domě v Kyjově. Čtyřpodlažní bytový dům je situován v mírně zastavěné ...
 • Vytápění bytového domu 

  Bartoň, Dominik
  Cílem bakalářské práce je navrhnout vytápění a ohřev teplé vody pro bytový dům v Ostravě. V teoretické části práce se zabývám kondenzační technikou a kondenzaci samotnou. Srovnal jsem jednotlivé druhy kondenzace, zapojení ...
 • Vytápění domu s pečovatelskou službou 

  Michalíčková, Iveta
  Tématem této bakalářské práce je v teoretické části problematika plynových kondenzačních kotlů. Ve výpočtové části je řešeno zpracování projektu pro vytápění domu s pečovatelskou službou. Objekt situovaný v Chotěboři je ...
 • Vytápění hotelu biomasou 

  Jána, Tomáš
  Tématem této bakalářské práce je v teoretické části užití biomasy ve vytápění a ve výpočtové části zpracování projektu pro vytápění hotelu biomasou. Projekt řeší jednopatrovou budovu hotelu s restaurací a s místnostmi pro ...
 • Vytápění logistického centra 

  Spurný, David
  Cílem této bakalářské práce je vypracování projektu vytápění logistického centra v Brně. Tato práce je rozdělená na dvě části, první teoretickou část, věnuji popisu jednotlivých zdrojů tepla. V druhé, výpočtové části, bude ...
 • Vytápění mateřské školy 

  Matůšů, Ondřej
  Tématem této bakalářské práce je v teoretické části téma vzduchospalinových cest plynových kotlů. V části druhé je řešeno vytápění mateřské školy. Jedná se o dvoupatrový rekonstruovaný objekt. Svou velikostí je vhodný až ...
 • Vytápění obchodního centra 

  Jankes, Filip
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout vytápění obchodního centra. Řešeny jsou pouze vedlejší místnosti budovy mimo hlavní nákupní prostory. Teoretická část se zabývá otopnými plochami. Ve výpočtové části se provádějí ...
 • Vytápění objektu s administrativou 

  Maltseva, Mariya
  Cílem bakalářské práce je navrhnout vytápění a ohřev teplé vody administrativní budovy a skladovací haly v Brně. Objekt má 3 nadzemní podlaží a skladovací halu. Vytápění je řešeno otopnými tělesy deskovými, designovými v ...
 • Vytápění polyfunkčního domu 

  Čajčíková, Jolana
  Tématem této bakalářské práce je v teoretické části problematika kondenzačních plynových kotelen a ve výpočtové části zpracování projektu pro vytápění polyfunkčního domu. Čtyřpatrový polyfunkční dům je situován v Brně v ...
 • Vytápění polyfunkčního objektu 

  Konečný, Ladislav
  Diplomová práce řeší návrh vytápění polyfunkčního objektu a větrání. Objekt se nachází v Uherském Hradišti. Předmětem práce je výběr vhodné varianty ze dvou zdrojů tepla (plynové kotle a kotel na hutá paliva) . Projektová ...
 • Vytápění s pomocí kondenzační techniky 

  Jadrníčková, Kateřina
  Předmětem této bakalářské práce je návrh vytápění a přípravy teplé vody administrativního objektu v areálu Svit ve Zlíně. Objekt má tři nadzemní podlaží. Jako zdroj tepla jsou zde navrženy plynové kondenzační kotle. V ...