Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukce formátovací pily 

    Labský, Jiří
    Cílem této bakalářské práce je provést rešerši v oblasti formátovacích pil. Práce obsahuje návrh konstrukce mechaniky formátovací pily a základní konstrukční výpočty. V první části práce je popis a rozdělení formátovacích ...