Now showing items 1-3 of 3

 • Rodinný dům z panelů TM 

  Koláčková, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu s dvěma bytovými jednotkami, který se nachází v katastrálním území obce Kobylice. Jedná se o dvoupodlažní, podsklepený rodinný dům pro dvě čtyřčlenné rodiny. ...
 • Vinařský dům 

  Neduchal, Martin
  Předmětem diplomové práce je novostavba objektu vinařského domu. Objekt je samostatně stojící má dvě nadzemní a dvě podzemní podlaží, je zastřešen plochou střechou. Podzemní podlaží jsou ze ztraceného bednění BUILD IN a ...
 • Živnostenský dům v Hodoníně - řešení etapy zastropení 

  Šrámek, Pavel
  Cílem bakalářské práce je vypracovat stavebně technologický projekt pro etapu zastropení novostavby živnostenského domu. Strop je tvořen nad 1.PP a nad výtahovou šachtou monolitickou železobetonovou konstrukcí, a nad 1.NP ...