Now showing items 1-2 of 2

  • Realizace hrubé vrchní stavby přístavby výrobní haly ve Veřovicích 

    Šilhová, Kristýna
    Předmětem práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby výrobní haly v obci Veřovice. Obsahem práce je stavebně technologická zpráva, řešení zařízení staveniště, řešení dopravních tras z výroben k místu stavby, ...
  • Rekonstrukce zemědělského areálu 

    Brach, Jaroslav
    Diplomová práce řeší rekonstrukci objektu bývalého kravína s přilehlými venkovními úpravami v rámci areálu zemědělského družstva. Objekt po rekonstrukci bude plnit tři funkce. Hlavní funkcí bude prodejna stavebnin s ...