Now showing items 1-7 of 7

 • Dům s pečovatelskou službou 

  Nečinová, Lucie
  Stavba plní funkci obytného domu s pečovatelskou službou (3 nadzemní podlaží, částečné podsklepení, stavba v mírném svahu). Základovou konstrukci tvoří železobetonové pasy. V přízemí je na stěnové konstrukce použito ztracené ...
 • Mateřská škola 

  Bartolčicová, Alice
  Tato diplomová práce řeší návrh a řešení objektu pro vzdělání a výchovu dětí předškolního věku. Jedná se o novostavbu mateřské školy v obci Želetice u Znojma, která sestává ze dvou oddělení, každé pro 20 dětí. Celý objekt ...
 • Mateřská škola ve Zbýšově 

  Trtoňová, Lucie
  ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby mateřské školy ve Zbýšově. Vstup do budovy je situován na jihozápad. Budova je pravidelného obdélníkového půdorysu a je řešena ...
 • Objekt vinařství 

  Kovář, Jan
  Cílem zadaného tématu diplomové práce ,,objekt vinařství“ je vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Objekt je navržen pro zpracování hroznů. Nachází se ve svažitém terénu okrajové části vesnice Pavlov. ...
 • Rodinný dům z panelů TM 

  Koláčková, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu s dvěma bytovými jednotkami, který se nachází v katastrálním území obce Kobylice. Jedná se o dvoupodlažní, podsklepený rodinný dům pro dvě čtyřčlenné rodiny. ...
 • Vinařský dům 

  Neduchal, Martin
  Předmětem diplomové práce je novostavba objektu vinařského domu. Objekt je samostatně stojící má dvě nadzemní a dvě podzemní podlaží, je zastřešen plochou střechou. Podzemní podlaží jsou ze ztraceného bednění BUILD IN a ...
 • Živnostenský dům v Hodoníně - řešení etapy zastropení 

  Šrámek, Pavel
  Cílem bakalářské práce je vypracovat stavebně technologický projekt pro etapu zastropení novostavby živnostenského domu. Strop je tvořen nad 1.PP a nad výtahovou šachtou monolitickou železobetonovou konstrukcí, a nad 1.NP ...