Now showing items 1-10 of 14

 • Frikční a vzduchové podavače papíru 

  Svoboda, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na shrnutí poznatků k problematice podávání papíru u strojů na konečné zpracování dokumentů. Práce obsahuje rozdělení podavačů papíru, jejich charakterizaci, popis konstrukce frikčních a ...
 • Konstrukce lisu na papírové brikety 

  Kočař, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem lisu využívajícího papirový odpad na výrobu papírových, popřípadě papír-pilinových briket. V první části práce rozebírá možnosti zpracování odpadu, současné stroje na výrobu ...
 • Modular Spatial Structure from Sheet Material: Lucca 2018 

  Novák, Jakub (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
  The paper deals with the use of a flat medium for the creation of spatial modular structures. In the presented case history, structure made during Cartasia, The International Festival of Paper, Biennale of Contemporary ...
 • Možnosti zpracování kalu z výroby papíru a celulózy 

  Zemanová, Kateřina
  Náplní diplomové práce je popis výroby papíru a celulózy a rozbor problematiky současných způsobů nakládání s kaly vznikajících na průmyslové čistírně odpadních vod. Důraz je přitom kladen na popis čistírenské linky, ...
 • Papír 

  Plášil, Ondřej
  Práce si klade za cíl vytvořit portfolio papírových výrobků s ohledem na stanovené etické zásady. Výsledné produkty musí mít vhodnou konstrukci optimalizovanou pro výrobní proces. Na základě změn prodeje v posledních dvou ...
 • Pelety s přídavkem papíru a jejich spalování 

  Veselý, František
  Bakalářská práce se zabývá spalováním pelet z pšeničné slámy s příměsí papírenského kalu. Práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá teorií spalování a vlastnostmi pelet s příměsí papírenského kalu. Druhá část ...
 • Přesahy 

  Golianová, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřena na propojení literární, výtvarné a materiální formy. V knize Viktora Dyka Krysař je provedena celková grafická úprava a je doplněna autorskými papírovými ilustracemi. Papírové ilustrace tvoří ...
 • Příspěvek k diagnostice výkonových olejových transformátorů 

  Šimková, Martina
  Disertační práce se zabývá diagnostikou výkonových olejových transformátorů. Je rozdělena do dvou částí, a to na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se nejprve zabývá obecným popisem transformátoru a jeho ...
 • Řešení odpadového hospodářství se zaměřením na recyklovatelný odpad 

  Vilímek, Pavel
  Práce se zabývá recyklací odpadu s projektem na založení firmy působící v tomto odvětví. Dále pak návrhem zařízení na recyklaci elektrických kabelů, vývoj cen a zpracování ceníků.
 • Typy obalů a jejich zastoupení v komunálních odpadech 

  Kostková, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá typy obalových materiálů, související legislativou a využitím obalů v praxi. Rešeršní část práce představuje jednotlivé typy materiálů a jejich charakteristiky. Významnou součástí zpracovávání ...