Now showing items 1-2 of 2

  • Diagnostický systém papírenského stroje 

    Škrobánek, Martin
    Tato diplomová práce pojednává o technické diagnostice, přičemž se především zaměřuje na vibrační diagnostiku. Tato problematika je popsána v první částí této práce v teoretické rovině. V další části je popsán papírenský ...
  • Návrh úpravy nosné konstrukce lisové části papírenského stroje 

    Zborník, Radek
    Diplomová práce se zabývá popisem a pevnostní analýzou vybraných částí modifikované nosné konstrukce lisové části papírenského stroje. Konstrukce je navrhována za účelem zjednodušení výměny plstěných pásů při servisním ...