Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce živosti prstu na základě změn papilárních linií 

    Lichvár, Michal
    Existuje mnoho spôsobov podvodov proti biometrickým systémom (BS) a niekoľko techník na zabezpečenie BS proti týmto podvodom. Jednou z nich je detekcia živosti. Na oklamanie senzorov otlačkov prstov sa používajú latentné ...
  • Rozpoznávání onemocnění kůže na prstech lidské ruky 

    Šesták, Martin
    Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom metód a aplikácie na rozpoznávanie odtlačkov prstov poškodených ochoreniami kože od zdravých a následnou detekciou vybraných chorôb. V prvej časti sú popísané základné princípy ...