Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh konstrukce mechanické části paralaktické montáže 

    Wertheimer, Pavel
    Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh jednoduché paralaktické montáže jako funkčního prototypu s možností pozdější malosériové výroby. Montáž je určena pro amatérskou astrofotografii pomocí digitální zrcadlovky s ...
  • Návrh řízeného pohonu paralaktické montáže 

    Šulc, Dalibor
    Cílem této práce je rešerše možných pohonů pro paralaktickou montáž a jeho návrh včetně řízení mikrokontrolerem. Práce dále popisuje použitý kaskádní regulátor a metodu pro výpočet nelineárně se měnící polohy. Součástí je ...