Now showing items 1-10 of 10

 • Aplikace pro zarovnávání částí DNA 

  Kašpárek, Tomáš
  Tato práce se zabývá metodami zarovnání sekvenci DNA se zaměřením na rychlost prováděného úkonu a jeho optimálnost. Výsledkem práce je několik programů, které předvádějí zarovnávací algoritmy a jejich verze programované ...
 • Hra Gomoku 

  Basovník, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj umělé inteligence pro deskovou hru gomoku. Nejdříve popisuje potřebný teoretický základ pro vývoj inteligentního protihráče. Dále uvažuje nad možnou paralelizací výpočtů a algoritmy, ...
 • Interpret dynamického programovacího jazyka pro vědecké výpočty 

  Ocelík, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem a popisem dynamického reflektivního jazyka, založeného na prototypování. Nejprve jsou vysvětleny principy typické pro tuto skupinu jazyků a jsou stručně popsáni známí představitelé. Dále je krátce ...
 • Manažer pro deskové hry s paralelním hraním turnajů 

  Čížek, Tomáš
  Tématem této bakalářské práce je navržení a realizace aplikace pro pořádání turnajů v klasických deskových hrách, které jsou hrány počítačovými programy. Aplikace vychází z již existujícího Manažeru deskových her a rozšiřuje ...
 • Problematika přechodu od jednojádrové k vícejádrové implementaci operačního systému 

  Matyáš, Jan
  Tato práce se zabývá úpravou MicroC/OS-II pro běh na vícejádrovém procesoru, konkrétně na Zynq 7000 All Programmable SoC, který obsahuje dvě jádra architektury ARM Cortex-A9. Jsou v ní diskutováný potřebné změny a s tím ...
 • Standard OpenCL 

  Michlovský, Jakub
  Tato práce pojednavá o standardu OpenCL, který umí použít grafickou kartu pro akce- laraci náročných výpočtů. V první části práce je podrobně rozebrána architektura stan- dardu a podporova hlavních výrobců hardware a ...
 • Využití technologie GCD pro potřeby antivirového softwaru 

  Švec, Michal
  Hlavním účelem této práce je popsat technologii Grand Central Dispatch. Ta slouží k pa- ralelnímu programování. Nejdříve je tedy popsána historie a základy paralelního progra- mování. Na to navazuje popis knihovny spolu s ...
 • Výpočet optického pole v GP-GPU 

  Srnec, Erik
  Tato práce popisuje poměrně novou techniku určenou na psaní vysoko paralelních programů, které název je OpenCL. Je určena jak pro GPU, tak i pro CPU a jiné paralelní procesory. Knižnice využívá architekturu procesoru, která ...
 • Zarovnávání částí DNA 

  Pejř, Václav
  Tato práce si klade za cíl zjistit, jaké jsou možnosti v oblasti zarovnávání DNA sekvencí. Na základě těchto zjištění nalézt nejlepší řešení s ohledem na rychlost výpočtu a kvalitu zarovnání. Následně toto řešení implementovat ...
 • Zobrazování map kvality křemíkových plátů v reálném čase 

  Mareček, Matěj
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat softwarový systém, který dokáže v reálném čase sbírat data z průběhů měření křemíkových plátů. Může se jednat o desítky až stovky měření a data z těchto měření jsou ...