Now showing items 1-8 of 8

 • Asistovaná vektorizace a paralelizace kódu pomocí standardu OpenMP 4.0 

  Slouka, Lukáš
  Predmetom bakalárskej práce je optimalizácia kódu pomocou štandardu OpenMP 4.0, ktorý poskytuje prostriedky pre asistovanú paralelizáciu a vektorizáciu. Okrem popisu štandardu OpenMP 4.0 práca obsahuje aj náhľad do architektúr ...
 • Efektivní implementace vysoce náročných algoritmů na vícejádrových procesorech 

  Tomečko, Lukáš
  Cieľom tejto práce je paralelizovať a vektorizovať simuláciu toku kvapalín. Dosiahne sa to pomocou knižnice OpenMP a prekladaču od Intelu. Implementované boli rôzne prístupy k problému, ako napr. cache blocking, zoraďovanie ...
 • Genetické algoritmy – implementace paralelního zpracování 

  Tuleja, Martin
  Genetické algoritmy sú moderné algoritmy určené na riešenie optimalizačných problémov. Vznikli inšpiráciou z evolučných procesov v prírode. Ich paralelizáciou sa dosiahne nielen vyšších rýchlostí, ale aj nových a lepších ...
 • Klient-server applikace založená na technologii CORBA 

  Majtán, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou klient-server aplikácií a technológiami používanými na softvérovú implementáciu klient-server aplikácií v programovacom jazyku Java. Cieľom bakalárskej práce je paralelizácia ...
 • Paralelizace výpočtů pomocí GPGPU prostředků 

  Pacura, Dávid
  Cieľom tejto bakalárskej práce je poukázanie na moţnosti a demonštrácia paralelizácie výpočtov pomocou grafických procesorov. V práci sú uvedené popisy dostupných vývojových nástrojov, a na ich základe je jeden zvolený na ...
 • Simulace CMOS VLSI obvodů 

  Šťastná, Hilda
  Táto diplomová práca pojednáva o spôsoboch výpočtu elektrických obvodov vo svetových štandardoch, ktorými sú v posledných rokoch aplikácie Dymola, MATLAB, Maple či SPICE. Výpočet obvodov súvisí s metódami riešenia lineárnych ...
 • Využitie grafických procesorov pre univerzálne výpočty v priemyselných systémoch 

  Lukačovič, Martin
  Práca sa zaoberá možnosťami grafických procesorov v oblasti GPGPU. Obsahuje historické riešenia až po súčasné architektúry. Rovnako sú popísané grafické procesory od najväčších súčasných výrobcov, ich zameranie a ciele v ...
 • Zpracování obrazu s velkými datovými toky - využití CUDA/OpenCL 

  Sedláček, Filip
  Hlavným cieľom tejto práce je návrh optimalizácie algoritmu detekujúceho vady v produkovanom netkanom textile. Algoritmus vyvinula spoločnosť CAMEA spol. s.r.o. Dôsledkom zmeny aktuálneho kamerového systému za výkonnejší, ...