Now showing items 1-2 of 2

  • Paralelní syntaktická analýza založená na několika metodách 

    Wolf, Dominik
    Tato práce se zabývá konstrukcí paralelního syntaktického analyzátoru založeného na několika vzájemně propojených metodách analýzy zdrojového textu. Byla použita metoda rekurzivního sestupu, která tvoří hlavní část ...
  • Syntaktická analýza založená na stavových gramatikách 

    Paulík, Miroslav
    Tato práce popisuje vlastnosti stavových gramatik a n-limitovaných stavových gramatik s důrazem na nedeterminismus v analýze takových gramatik. Zejména se zaměřuje na problémy způsobené povolením vymazávacích pravidel a ...