Now showing items 1-2 of 2

  • Návrhy asfaltových směsí s využitím vyššího obsahu R-materiálu 

    Pavličík, Petr
    V úvodu diplomové práce jsou uvedeny možnosti získávání a zpracování asfaltového recyklátu. Hlavním bodem práce je návrh asfaltových směsí s využitím vyššího obsahu R-materiálu pro ložní asfaltové vrstvy. Asfaltové směsi ...
  • Nové trendy při výstavbě netuhých vozovek. 

    Palátová, Marcela
    Cílem diplomové práce je představení novinek a trendů při výstavbě netuhých vrstev vozovek, které se využívají ve světě. Práce je zaměřena na přehled povrchů, které přispívají ke snížení hlukové zátěže z dopravy, a na ...