Now showing items 1-14 of 14

 • Akcelerace heuristických metod diskrétní optimalizace na GPU 

  Pecháček, Václav
  Práce se zabývá řešením diskrétních optimalizačních úloh. Zaměřuje se na zkrácení doby výpočtu s využitím heuristických metod a paralelismu. Teoretický základ tvoří kombinace algoritmů ant colony optimization (ACO) a ...
 • Automatické strojové metody získávání znalostí z multimediálních dat 

  Mašek, Jan
  Kvalitní a efektivní zpracování rostoucího množství multimediálních dat začíná být v dnešní době stále více potřebné pro získání určité znalosti z těchto dat. Práce se zabývá výzkumem, implementací, optimalizací a ...
 • Distributed Ray Tracing v rozumném čase 

  Slovák, Radek
  Práce se zabývá zobrazovací metodou distribuovaného sledování paprsku se zaměřením na optimalizace této metody. Metoda poskytuje generování velmi kvalitních a částečně realistických obrazů pomocí simulace některých vlastností ...
 • Image Segmentation On CPU/GPU 

  Bravenec, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This article is focused on using graphical processing units for parallel data processing, specifically on image processing. Main focus of this thesis is determining time difference in image processing using graphical ...
 • Komponent pro sémantické obohacení 

  Doležal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá komponentou pro sémantické obohacení textu (SEC), která ve vstupním textovém dokumentu nebo vertikálním textu vyhledá entity (např. osoby nebo místa) a informace o nich vrátí na výstup. Cíle ...
 • Ladění výkonnosti databází 

  Paulíček, Martin
  Úkolem této práce bylo seznámení se s nedostatečným výkonem databází a jejich možným zrychlením pomocí optimalizace konfigurace databáze, použití výkonnějšího hardwaru a paralelizace. Diplomová práce obsahuje popis relačních ...
 • Model workflow a jeho grafické rozhraní 

  Jadrný, Miroslav
  Management podnikových procesů se stává velmi důležitým tématem při návrhu a vývoji podnikových informačních systémů. Workflow systémy zabírají přední místa v architektuře podnikového informačního systému, kvůli stále větší ...
 • Multi-Core DSP Based Parallel Architecture for FMCW SAR Real-Time Imaging 

  Gu, C. F.; Chang, W. G.; Li, X. Y.; Liu, Z. H. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-12)
  This paper presents an efficient parallel processing architecture using multi-core Digital Signal Processor (DSP) to improve the capability of real-time imaging for Frequency Modulated Continuous Wave Synthetic Aperture ...
 • Segmentace obrazu pomocí GPU 

  Bravenec, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na využití potenciálu grafických karet v oblasti paralelního zpracování dat, přesněji na zpracování obrazu. Zabývá se určením rozdílu v rychlosti zpracování pomocí grafické karty a běžného ...
 • Voxelizace 3D modelů a jejich zpracování s využitím GPU 

  Brída, Ján
  Táto práca sa zameriava na analýzu súčasných techník pre povrchovú a úplnú binárnú voxelizáciu 3D modelov. Stručne popisuje aktuálné trendy v tejto problematike a identifikuje vhodnú metódu s cieľom paralelizácie daného ...
 • Využití paralelizovaných matematických operací v oblasti zpracování dat 

  Polášek, Jaromír
  Tato Bakalářská práce se zabývá zrychlení výpočtů funkcí paralelními výpočty, zprostředkovaných grafickými kartami NVDIA, prostřednictvím technologie CUDA. Teoretická část popisuje obecné principy paralelních výpočtů a ...
 • Využití přenosových vlastností optických kabelů pro určování polohy stanic v síti Internet 

  Chmelař, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou IP geolokace, tedy určování geografické polohy stanice v síti Internet. Znalost geografické polohy uživatele umožňuje jednak cílení specifických služeb a informací jako např. ...
 • Využití systému zbytkových tříd pro zpracování digitálních signálů 

  Younes, Dina
  Předkládaná disertační práce se zabývá návrhem základních bloků v systému zbytkových tříd pro zvýšení výkonu aplikací určených pro digitální zpracování signálů (DSP). Systém zbytkových tříd (RNS) je neváhová číselná soustava, ...
 • Zpracování obrazu v FPGA 

  Maršík, Lukáš
  Tato bakalářská práce pojednává o hardwarové realizaci grafického algoritmu pro vykreslování objektů popsaných pomocí 3D point clouds - reprezentace prostorových objektů. Základ pro implementaci funkčních jednotek tvoří ...