Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vyvedení elektrického výkonu v městské zástavbě 

    Hrubý, Radek
    Práce je zaměřena na vyvedení elektrického výkonu z elektrárny pracující v městské zástavbě. Po krátkém obecném rozboru možností vyvedení výkonů z různých typů elektráren navazuje rozbor vyvedení výkonu z PPC Červený Mlýn. ...
  • Parametry vedení vn 

    Dohnal, Martin
    Tato práce se zabývá výpočtem parametrů vedení a jejich měřením. První část práce se zabývá výpočtem parametrů vedení. Druhá část práce se zabývá měřením parametrů vedení. Třetí část práce se zabývá měřením parametrů ...