Now showing items 1-7 of 7

 • Matematický model rozpočtu 

  Holá, Lucie
  Smyslem této diplomové práce je původní aplikace optimalizačních modelů při řešení problému alokace mzdových prostředků na jednotlivých ústavech dané fakulty. Diplomová práce zahrnuje přehled souvisejících modelů lineárního, ...
 • Možnosti softwaru SinuTrain Operate 4.4 při programování CNC obráběcích strojů 

  Ošťádal, Josef
  Diplomová práce poukazuje na základní poznatky z problematiky technologie frézování a uvádí jednotlivé možnosti programování CNC strojů. Dále stručně popisuje těžkoobrobitelné materiály, včetně metod jejich obrábění a ...
 • Možnosti systému Sinumerik 840D při programování obráběcích strojů 

  Hrabal, Josef
  Diplomová práce se zabývá možnostmi systému Sinumerik 840D v aplikacích na soustružnických centrech. V první části je práce zaměřena na metody NC programování a hlavně na popis a ovládání daného řídícího systému pomocí ...
 • Možnosti systému Sinumerik při programování CNC obráběcích strojů 

  Kulenda, Martin
  Diplomová práce začleňuje řídicí systém Sinumerik 840D mezi v praxi nejpoužívanější řídicí systémy CNC obráběcích strojů. V první části diplomové práce jsou rozebrány metodiky NC programování, které jsou vztaženy pouze k ...
 • Návrh nové technologie výroby vybrané součásti 

  Reňák, Antonín
  Tato diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia na fakultě strojního inženýrství je zaměřena na problematiku výroby tvarově složitého nástroje na štípání dřeva. V práci je rozebrán návrh konstrukce nástroje ...
 • Využití parametrického programování pro obrábění obecných ploch 

  Mohyla, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřená na parametrické programování a tvorbu uživatelských cyklů u CNC obráběcích strojů v řídicím systému Sinumerik 840 D sl / 828 D. První část obsahuje teoretický úvod do programování a tvorby ...
 • Využití parametrického programování pro obrábění obecných ploch 

  Skácel, Jan
  V práci je obsažen teoretický úvod do programování v G-kódu, základní matematický aparát a metody programování obecných křivek a ploch. Je provedeno několik praktických ukázek a jsou prezentovány možnosti pro další ...