Now showing items 1-20 of 72

 • Analýza vhodného využití sportovního objektu v Brně-Líšni 

  Autrata, Tomáš
  Hlavním cílem této diplomové práce je posouzení sportovního objektu z hlediska výhodnosti adaptace pro různé způsoby využití. Posuzovaným objektem je badmintonová hala nacházející se v ulici Úlehlova v Brně. Nejprve je ...
 • Analýza vlivu lokality a technického stavu na výši obvyklé ceny původní zemědělské usedlosti 

  Tomková, Pavlína
  Cílem diplomové práce s názvem „Analýza vlivu lokality a technického stavu na výši obvyklé ceny původní zemědělské usedlosti“ je posouzení do jaké míry se různá lokalita a technický stav promítne do jednotkových cen vybraných ...
 • Analýza vlivu lokality a typu konstrukce na výši obvyklé ceny rodinných domů v Havlíčkově Brodě a okolí 

  Forman, Radek
  Cílem práce je posouzení, do jaké míry je cena obvyklá vybraných rodinných domů ovlivněna lokalitou a typem nosné konstrukce. Dalšími úkoly jsou zjištění nákladové ceny rodinných domů dle platného oceňovacího předpisu a ...
 • Analýza vlivu lokality na výši obvyklé ceny rodinných domů v okrese Hodonín 

  Varadínková, Jitka
  Lokalita může mít vliv na cenu nemovitých věcí. Tato diplomová práce se zabývá oceněním rodinných domů ve městech a obcích a vlivy, které mají dopad na jejich cenu. Součástí práce je popis použitých metod ocenění, jejich ...
 • Analýza vlivu rekonstrukce na výši obvyklé ceny rodinných domů v Hodslavicích 

  Filipová, Veronika
  Cílem diplomové práce je posouzení, do jaké míry cenu obvyklou ovlivňují rekonstrukce rodinných domů v Hodslavicích. Teoretická část se zaměřuje na základní pojmy a popis použitých metod při oceňování rodinných domů. ...
 • Analýza vybraných vlivů na výši obvyklé ceny rodinných domů v Českých Budějovicích. 

  Pokorný, Jakub
  Cílem této diplomové práce s názvem „Analýza vybraných vlivů na výši obvyklé ceny rodinných domů v Českých Budějovicích“ je posouzení, do jaké míry je obvyklá cena vybraných rodinných domů ovlivněna lokalitou, druhem ...
 • Analýza vybraných vlivů na výši obvyklé ceny rodinných domů ve Šlapanicích 

  Licková, Věra
  Diplomová práce se zabývá analýzou vybraných vlivů na výši obvyklé ceny rodinných domů ve Šlapanicích, včetně zmapování současné situace na trhu s nemovitostmi v dané lokalitě. Ke zjištění ceny pěti rodinných domů ve městě ...
 • Bytový dům 

  Petr, Zdeněk
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení bytového domu. Objekt se nachází na okraji vesnice Svijany. Terén je mírně svažitý. V blízkosti pozemku byl proveden geologický průzkum. ...
 • Bytový dům 

  Bíla, Martin
  Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro bytový dům v katastrálním území města Velká Bíteš s téměř nulovou spotřebou. Objekt se nachází na okraji města v zastavitelném území ...
 • Dům s pečovatelskou službou 

  Pella, Radim
  Tato práce řeší novostavbu domu s pečovatelskou službou v Prostějově. Objekt zahrnuje 36 bytových jednotek typu 1+kk a 2 bytové jednotky 3+kk. V budově jsou navrženy další provozy související s provozem pečovatelské služby ...
 • Faktory ovlivňující tržní ceny a nájemné u zemědělských pozemků v CHKO Žďárské vrchy v Mikroregionu Hlinecko 

  Pavlíková, Jana
  Diplomová práce se zabývá faktory, které mají vliv na tržní cenu a nájemné u zemědělských pozemků v části Mikroregionu Hlinecko, kde se prolíná CHKO Žďárské vrchy. Úkolem je provést průzkum realitního trhu a vyhodnotit ...
 • Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence v katastrálním území Popovice u Rajhradu 

  Korger, Miloš
  Bakalářská práce je věnována problematice tvorby geometrického plánu pro odstranění zjednodušené evidence a jeho vyhotovení v územích s platnou analogovou katastrální mapou. V první, teoretické část je čtenář stručně ...
 • Geometrický plán pro změnu a rozdělení hranic pozemků v katastru 

  Dodulíková, Dagmar
  Témou tejto bakalárskej práce je vyhotovenie geometrického plánu pre zmenu a rozdelenie hraníc pozemkov. Záujmovou lokalitou je obec Sokolnice, v ktorej som zamerala aktuálny stav hraníc úseku miestnej komunikácie. Katastrálna ...
 • Horský hotel 

  Kyceltová, Lucie
  Tématem této práce je stavební řešení novostavby horského hotelu se službami wellness ve Špindlerově Mlýně. Parcela se nachází v klidné části města, okolí tvoří zalesněná plocha i řeka Labe.V řešeném hotelu se nachází ...
 • Hotel 

  Belatka, Martin
  Tato diplomová práce řeší návrh hotelu ve městě Třebíč, na ulici Svabinského. Hotel je navržen jako čtyřpodlažní, podsklepený, s plochou střechou nad 4NP a s terasou ve 4NP. V hotelu je 20 pokojů s celkovou kapacitou 44 ...
 • Hotel v Horské Kvildě 

  Burdová, Jana
  Diplomová práce „Hotel v Horské Kvildě“ je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt je umístěn na parcelu č. 195/1 v Horské Kvildě. Svým charakterem ...
 • Intenzivní dům v Brně 

  Hurych, Martin
  Studie se zabývá návrhem na řešení území o rozloze 27 ha v městské části Brno – Střed. V prostorách bývalých vojenských skladů, na parcele mezi ulicemi Veveří, Pekárenská, Kounicova a Sokolská. V současnosti je zde využívaný ...
 • Návrh kritérií a tvorba metodiky pro stanovení výše nájmů z pozemků v zemědělských areálech v konkrétních lokalitách 

  Tesařová, Zdeňka
  V dizertační práci je popsána problémová situace, která spočívá v neexistenci ujasněné metodiky pro stanovení výše nájmů z pozemků v zemědělských areálech. Jsou navržena kritéria, která by mohla mít vliv na výše nájmů z ...
 • Návrh obytné zóny v Milevsku 

  Kolářová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem obytné zóny na parcelách na okraji města Milevsko. Na poli byly rozvrženy parcely a navrženy pozemní komunikace a navržena parkovací stání.Byly navrženy tři varianty a jedna z variant je ...
 • Návrh obytné zóny v obci Sloup 

  Kocman, Jan
  Bakalářská práce zpracovává problematiku návrhu obytné zóny v severní části obce Sloup v Moravském krasu. Byly zpracovány 4 varianty, pro které byly vyhotoveny výkresy situace a situace dopravního značení. Výkres vzorových ...