Now showing items 1-2 of 2

  • Parkovací garáž u Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích 

    Pučálka, Radoslav
    V diplomové práci je vypracován návrh vícepatrové parkovací garáže v areálu Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích z důvodu nedostačující kapacity parkovacích stání. Cílem práce je vytvoření dostatečného množství parkovacích ...
  • Sledování škodlivin v ovzduší pomocí bezdrátové senzorové sítě 

    Válek, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou prototypu přístroje a implementací firmwaru pro tento přístroj. Jeho úkolem je bezdrátově sledovat koncentraci škodlivin v ovzduší jako je oxid uhelnatý a propan-butan. Podnětem ...