Now showing items 1-8 of 8

 • Budova současného vlakového nádraží v Brně 

  Kalvoda, Vít
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu, který byl vypracován v letním semestru 2.ročníku bakalářského studia. Předmětem zadání práce je obnova historické budovy, která je v současnosti využívána jako nádražní ...
 • Bytový dům Panoráma Boskovice - dopravní řešení 

  Werner, David
  Diplomová práce se zabývá projektem dopravního řešení pro novostavbu bytových domů BD Panorama Boskovice. Projektová dokumentace zpracovává návrh příjezdové komunikace, chodníků a parkovacích stání k navrhovaným 4 bytovým ...
 • Motel 

  Beranová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby. Konkrétně byly vypracovány části A, B, C, D.1.1 a D.1.3 přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Kvaššay, Lukáš
  Zadaná nárožná parcela sa nachádza na okraji centra mesta Brna na križovatke ulíc Stará a Bratislavská. Stavebný pozemok má výmeru 3402 m2. Navrhnuté riešenie reaguje na urbanistické súvislosti, pešie trasy a potreby mesta. ...
 • Revitalizace centra obce Jinačovice 

  Andrle, Tomáš
  Cílem diplomové práce je revitalizace centra obce Jinačovice. Oblast bude směrově a výškově upravena, dále bude navrženo nové šířkové uspořádání tak, aby bylo co možná nejefektivnější využití uličního prostoru ve stávající ...
 • Rezidence Zlatá Pole v Letovicích 

  Novák, Martin
  Cílem diplomové práce je vyprojektování dopravní infrastruktury pro novostavbu 4. bytových domů v Letovicích. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení obsahuje směrové a výškové řešení stavby, vyřešení statické ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Janků, Ondřej
  Cílem této práce je zpracování projektové dokumentace rodinného domu s provozovnou, umístěného v intravilánu obce. Tento objekt byl navržen jako dvoupodlažní jednogenerační, s pěti obytnými místnostmi pro 5 až 6 členů ...
 • Sledování statické dopravy na parkovišti před Fakultou stavební a v okolí 

  Strmiska, Tomáš
  Předmětem tématu je sledování statické dopravy v okolí Fakulty stavební VUT v Brně. Cílem práce je zjištění vlivu provedené rekonstrukce a současného zpoplatnění parkoviště Veveří na parkovací návyky řidičů. Těžištěm práce ...