Now showing items 1-20 of 21

 • Návrh obytné zóny v obci Uničov 

  Navrátilová, Iveta
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem obytné zóny v obci Uničov. Byla zde navržena nová pozemní komunikace, rozmístění stavebních parcel a vyřešení statické dopravy. Byly navrhnuty 3 varianty obytné zóny. Nejvhodnější ...
 • Návrh stavebních úprav pro zlepšení bezpečnosti cyklodopravy mezi ulici U Stavu a Za Hájkem ve Veselí nad Moravou 

  Kočiš, Michal
  Cílem této bakalářské práce je úprava místní komunikace ve městě Veselí nad Moravou. Jedná se o část města, kterou prochází cyklotrasa Strážnická vinařská stezka. Pro zlepšení pohybu cyklistů a automobilů jsou zde navržena ...
 • Návrh úpravy Horního náměstí v Lysicích 

  Polický, Radek
  Cílem této práce je úprava problematické úrovňové křižovatky ulice Štěchovská, Halasova a Horní náměstí v Lysicích. Dále návrh parkovacích míst před obchodem a přilehlými objekty, úprava stávajících a navržení nových ...
 • Novostavba bytového domu, Valašské Meziříčí 

  Blažek, Milan
  Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace pro provedení staveb – Novostavba bytového domu ve Valašském Meziříčí. Stavba je určena pro bydlení, má šest podlaží, je nepodsklepená, s výtahem, obsahuje deset bytových ...
 • Optimalizace návrhových prvků ČSN 73 6056 

  Závadská, Andrea
  Diplomová práce se všeobecně zabývá základním podkladem k návrhu parkovacích stání, kterým je norma ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Cílem práce bylo nalézt parametry, které je možné od posledního ...
 • Parkovací dům 

  Růžička, Jan
  Cílem práce je návrh nosné ocelové konstrukce parkovacího domu v centru města Brna. Půdorysné rozměry objektu jsou 29 x 77,5 m s dispozičně volným rohem o rozměrech 5 x 12,5 m v jihovýchodní části konstrukce. Konstrukce ...
 • Parkovací dům JE Dukovany 

  Marečková, Andrea
  Předmětem zadání bakalářské práce je vyřešit krizovou situaci parkování u Jaderné elektrárny Dukovany. Parkovací plochy před závody jsou pořád stejné, ale počet automobilů nezvratně roste. Proto se vedení elektrárny rozhodlo ...
 • Polyfunkční objekt 

  Prokop, Radek
  Diplomová práce se zabývá projektem polyfunkčního objektu. Práce odpovídá rozsahu stavební části dokumentace pro provádění stavby. Objekt má pět podlaží a je zastřešen plochou vegetační střechou. Konstrukční systém objektu ...
 • Problematika parkování ve městě České Budějovice 

  Sezemská, Stephanie
  Diplomová práce se zabývá problematikou parkování ve městě České Budějovice. Základem práce je zhodnocení dopravy v klidu na území města. Při konzultacích se zhodnotí kritická místa z pohledu parkování, na kterých dále ...
 • Problematika parkování ve městě Humpolci 

  Fuxová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývala problematikou parkování ve městě Humpolec. Předmětem bakalářské práce je analýza dopravy v klidu na území města. Při analýze stávající situace se stanovila kritická místa z hlediska parkování, ...
 • Rekonstrukce náměstí ve Svitavách 

  Voříšková, Zuzana
  Předmětem bakalářské práce je návrh zpevněných ploch na náměstí Míru ve Svitavách (Pardubický kraj). Cílem návrhu je zvýšení a zkvalitnění kulturní a občanské využitelnosti veřejné plochy náměstí prostřenictvím změny ...
 • Rodinný dům 

  Štrbáková, Kateřina
  Obsahem mé bakalářské práce je návrh a stavební řešení novostavby rodinného domu v nově vznikající zástavbě v obci Herink na parcele č. 290/20. Rodinný dům je celý podsklepený s jedním podzemním, dvěma nadzemními podlaží ...
 • Rodinný dům 

  Ježek, Martin
  Bakalářská práce řeší návrh dvougeneračního rodinného domu na bázi dřeva ve městě Strážnice. Práce obsahuje kompletní dokumentaci pro provádění stavby, posouzení z hlediska akustiky, osvětlení a požární bezpečnosti staveb. ...
 • Rodinný dům na svažitém pozemku 

  Buček, Radek
  Tématem zpracované bakalářské práce je rodinný dům na svažitém pozemku. Objekt se nachází v okrajové části obce Domanín a je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Dům je nepravidelného půdorysného tvaru. Je rozdělen do tří traktů, ...
 • Rodinný dům s květinářstvím 

  Zapletalová, Radka
  Cílem této bakalářské práce je vypracovat stavební část projektové dokumentace pro provedení stavby. Projekt řeší novostavby rodinného domu s květinářstvím v části města Prostějov zvané Domamyslice. Jedná se o samostatně ...
 • Řešení statické dopravy na sidlišti Bažantnice v Hodoníně 

  Špačková, Eliška
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením stávajícího stavu statické dopravy na sídlišti Bažantnice v Hodoníně. Stanovením potřebného počtu odstavných a parkovacích stání dle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6110/Z1. V druhé části se ...
 • Sportovní centrum Velké Meziříčí 

  Sedláček, Adam
  Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení novostavby sportovního centra s doplněním o specializaci z oboru zdravotechnika. Stavba bude umístěna ve městě Velké Meziříčí, na ulici ...
 • Studie úpravy křižovatek ulic Rakovecká x Páteřní x Nad Dědinou v Brně 

  Sláviková, Ľubica
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování studie úpravy křižovatek v městské části Brno – Bystrc z důvodu jejich nevyhovujícího tvaru a stavu. Tyto intravilánní křižovatky jsou světelně neřízené s upravenou předností ...
 • Vila Petra v Humpolci 

  Honzárek, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací vily Petra v Humpolci, určenou pro šestičlennou rodinu. Dům je situován na území kraje Vysočina v obci Humpolec, katastrální území Humpolec. Objekt je navržen jako ...
 • Viladům Kasalka v Humpolci 

  Honzárek, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací viladomu Kasalka v Humpolci. Dům je situován na území kraje Vysočina v obci Humpolec, katastrální území Humpolec. Objekt je navržen jako zděná pětipodlažní stavba, kde ...