Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace vybraných návrhových prvků ČSN pro projektování místních komunikací 

    Šilar, Daniel
    Diplomová práce „Optimalizace vybraných návrhových prvků ČSN pro projektování místních komunikací“ je věnována parkování u obchodních center. Cílem je srovnání parametrů výpočtu parkovacích stání českých norem pro projektování ...
  • Parkování u nákupních center 

    Woldán, Pavel
    Tato bakalářská práce je věnována tématu parkování u nákupních center. Cílem je porovnat výpočet parkovacích stání na parkovišti dle ČSN 73 6110 s vlastním měřením. První část práce se zabývá popisem teoretického výpočtu ...