Now showing items 1-6 of 6

 • Design parkovacího automatu 

  Csadiová, Dominika
  Bakalárska práca je zameraná na návrh parkovacieho automatu. Práca obsahuje analýzu súčasných produktov a návrh nového produktu na základe zistených informácií. Návrh splňuje normu ČSN EN 12414. Parkovací automat kladie ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Jenčiková, Zuzana
  Hlavnou ideou návrhu stavby je vytvorenie príjemnej, mestskej knižnice a zároveň pokojného bývania v centre mesta, v jednej budove. Dominantným koncepčným prvkom knižnice i obytného bloku je záhrada – zeleň, ktorá vyrastá ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Málek, Ivan
  Konceptom je snaha o maximálne efektívne využitie pozemku pri rešpektovaní výšok okolitých budov, zároveň budova vymedzuje jasné uličné fronty a tvori hranicu medzi starým mestom a novým sídliskom.
 • KYJOV – PŘESTAVBA MĚSTSKÉHO BLOKU 

  Daňová, Veronika
  Témou mojej diplomovej práce je urbanistická a architektonická štúdia prestavby bloku poblíž Masarykovho námestia v Kyjove. Blok sa nachádza medzi hlavným námestím a autobusovým nádražím. V súčastnosti sú niektoré časti ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Kvaššay, Lukáš
  Zadaná nárožná parcela sa nachádza na okraji centra mesta Brna na križovatke ulíc Stará a Bratislavská. Stavebný pozemok má výmeru 3402 m2. Navrhnuté riešenie reaguje na urbanistické súvislosti, pešie trasy a potreby mesta. ...
 • Veřejná prostranství města Brna - teoretická práce 

  Lelkes, Ivana
  Diplomová práca sa venuje problematike verejných priestrastiev vnútorného mesta Brna. Tieto priestory majú výborné predpoklady pre to, aby sa stali atraktívnymi miestami spríjemňujúcimi každodenné užívanie a umožňujúcimi ...