Now showing items 1-2 of 2

  • Mezi historickým jádrem a předměstím 

    Likavčanová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
    Článek dokumentuje prostor mezi historickým jádrem a předměstím. Od 13. století do začátku 19. století na tomto místě stály městské hradby, které se postupem času vyvíjely a rozšiřovaly. Po jejich zboření tu po vzoru Vídně ...
  • Zahradní město 

    Štefková, Dominika
    Oba bloky jsou architektonicky téměř totožné. Jejich jediný rozdíl je v odzrcadlení a změnou funkcí v parteru. Hmota bloku má čtvercový půdorys, který z venku udržuje rovnou městskou hmotu. Dovnitř bloku jsou orientovány ...