Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza využitelnosti pístového parního motoru pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla 

  Uryč, Jan
  Pístový parní motor se v některých aplikacích může uplatnit jako vhodnější než dosud používaní technologie. Práce se zabývá analýzou jeho předností i slabin a možnostech použití, které se nabízejí. Uvádí principy funkce a ...
 • Elektrocentrála s parním motorem 

  Marčík, Silvestr
  Bakalářská práce je zaměřená na návrh a výrobu elektrocentrály poháněné jednočinným pístovým parním motorem. Práce zahrnuje uvedení do dané problematiky parních motorů od historie do současnosti. Jednotlivé součásti parní ...
 • Konstrukční skupiny malého pístového parního motoru s přihlédnutím k pořizovacím a provozním nákladům 

  Uryč, Jan
  V této práci je popsána stavba a princip pístového parního motoru. Obsaženy jsou základní konstrukční skupiny rozdělené podle jejich funkce. Dále obsahuje predikci výrobních nákladů malého pístového parního motoru se ...
 • Mikrokogenerace 

  Štukavec, Karel
  Tématem této bakalářské práce je mikrokogenerace pro rodinné domy. Práce se skládá ze dvou částí. První část obsahuje rozdělení, technický popis, komerční využití, zdroje energie, výhody a nevýhody mikrokogeneračních ...
 • Mikrokogenerace malých výkonů 

  Kalina, Leoš
  Tato bakalářská práce se zabývá dostupnými mikrokogeneračními technologiemi pro využití v rodinném domě. Práce se skládá ze dvou částí. První část se zabývá rozdělením, popisem charakteristikou, výhodami a nevýhodami ...
 • Teplárna na biomasu 

  Hrubý, Vojtěch
  Obsahem práce je zpracovat podklady spotřeby tepla v obci Velký Karlov a za stávající centrální výtopnu navrhnout teplárnu na biomasu. Pomocí technicko-ekonomického vyhodnocení ročního provozu teplárny zhodnotit vhodnost ...
 • Využití výfukových plynů spalovacích motorů pro zlepšení vlastností motoru 

  Fusek, Petr
  Tato bakalářská práce obsahuje souhrn informací, týkající se problematiky využití výfukových plynů spalovacích motorů. Popisuje využití kinetické energie a tepelné energie výfukových plynů, která je odváděna ze spalovacího ...
 • Zvyšování elektrické účinnosti kogeneračních jednotek 

  Pokorný, Vojtěch
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech zvyšování elektrické účinnosti kogenerační jednotky se spalovacím motorem o výkonu 800 kWe. Posouzeno je zapojení jednotky s parní turbínou, parním motorem a ORC turbínou z ...